GreenWin Pro: het energiecontract voor ondernemers dat geld opbrengt: 100% groene energie én gratis aandelen in de coöperatie Lumiwind

Bereken mijn prijs

Goedkope tarieven voor 100% groene stroom én gratis aandelen van de Lumiwind coöperatie

Bereken mijn prijs

Waarom overstappen naar GreenWin Pro?

Lumiwind, een coöperatie voor groene, lokale energie

Lumiwind is een coöperatieve vennootschap die werd opgericht om particulieren en bedrijven de mogelijkheid te geven aandeelhouder te worden van en te delen in de opbrengsten van hernieuwbare energieprojecten. De doelstelling is om hernieuwbare energieprojecten en een duurzaam energiegebruik te promoten in Vlaanderen en Wallonië. De klimaatverandering vormt namelijk een grote uitdaging voor ons allemaal. Alle kleine beetjes helpen, vandaar dat wij ons hier via Lumiwind heel bewust samen met u voor willen engageren.

Als aandeelhouder van de coöperatie Lumiwind investeert u mee in windenergie. Uw beloning voor uw steun aan het klimaat: een fiscaal voordeel en een mogelijk variabel rendement tot 4%.

Wilt u de energietransitie verder steunen door te investereren in Lumiwind? 
Koop extra aandelen in de Lumiwind coöperatie
 naast uw gratis aandelen.

Bereken mijn tarief

1

Maak een online schatting van uw elektriciteitsfactuur

2

Word klant in enkele klikken via onze website

3

Ontvang elk jaar uw gratis aandelen en een aantrekkelijk rendement

Ondernemen en investeren op een verantwoorde manier dankzij uw energieleverancier? Simpel!

Beloning


Hoe langer u klant van Luminus blijft, hoe meer voordelen en gratis aandelen van de coöperatie

Duurzaamheid


Samen met ons zet uw bedrijf zich in voor de transitie naar 100% groene energie door lokale acties te ondersteunen

Eenvoud


Onze teams zorgen voor alles: we maken het nieuwe contract op en bezorgen uw gratis aandelen


Raadpleeg hier de prijzen en voorwaarden voor Luminus Comfy Pro, Comfy Pro+ en ComfyFlex Pro

Prijslijsten voor het Vlaamse Gewest / het Waalse Gewest:

Raadpleeg de prijslijsten

Volg ons op

100% groene, Belgische energie

Vaste of variabele tarieven naar keuze

Tot 10% getrouwheidskorting bij domiciliëring

Comfy Pro (vast tarief) of ComfyFlex Pro (variabel tarief)

1 gratis aandeel per jaar zolang u klant bent van Luminus (max. 4 jaar)

Mogelijk jaarlijks rendement op uw aandelen tot 4%

3 gratis aandelen in het eerste jaar (twv. €75)

Gratis Lumiwind aandelen

Ontdek alle voorwaarden van GreenWin Pro

GreenWin Pro voorwaarden

GreenWin Pro

+GreenWin Pro is een exclusief groen energiepakket voor ondernemers. Door Luminus GreenWin pro-klant te worden voor uw elektriciteit, profiteert u van:

  • Een groen elektriciteitstarief tegen een voordelige prijs, Comfy Pro
  • Gratis aandelen in de duurzame coöperatie Lumiwind om uw klantentrouw te belonen

Hoe langer u Luminus-klant blijft voor uw elektriciteit, hoe meer aandelen u krijgt. U ontvangt dus het eerste jaar 3 gratis aandelen en daarna gedurende 4 jaar één extra gratis aandeel per jaar (dus een totale waarde van € 175).

Als u uw Comfy Pro contract beëindigt vóór het eerste toekenningsogenblik van de eerste 3 aandelen op 22 maart 2022, zal u geen gratis aandelen ontvangen.

Indien u op een later toekenningsogenblik niet langer Comfy Pro klant bent, zal u de reeds toegekende aandelen mogen behouden, maar zal u geen nieuwe gratis aandelen meer ontvangen.
Concreet; het bijkomend gratis aandeel zal in maart van elk jaar worden toegekend. Bent u op dat moment geen Comfy Pro klant meer, zal u geen gratis aandeel meer ontvangen.

Vanaf het ogenblik dat u kiest voor een ander tarief dan Comfy Pro, verliest u het recht op gratis bijkomende aandelen. U zal wel de reeds toegekende aandelen mogen behouden.

Verder staat het u nog steeds vrij om bijkomend aandelen de kopen in de coöperatie Lumiwind (www.lumiwind.be).

Dit hangt af van het statuut waarmee u uw beroepsactiviteit uitoefent.
Als u uw activiteit als eenmanszaak uitoefent, bent u vrij om te kiezen of u als natuurlijke persoon of als vennootschap van de aandelen wilt genieten.
Als u als bedrijf opereert, staan uw energiecontract en de gratis aandelen op naam van uw bedrijf.

Lumiwind werd opgericht als coöperatieve vennootschap om particulieren en bedrijven de mogelijkheid te geven aandeelhouder te worden voor hernieuwbare energieprojecten, en te delen in de opbrengsten. De doelstelling is om hernieuwbare energieprojecten en een duurzaam energiegebruik te promoten in Vlaanderen en Wallonië.

De klimaatverandering vormt namelijk een grote uitdaging voor ons allemaal. Alle kleine beetjes helpen, vandaar dat wij ons hier via Lumiwind heel bewust samen met u voor willen engageren.

Het gaat om de nieuwe windparken in Zelzate, Eeklo, Alken en Héron. Deze windturbines produceren respectievelijk 14.000, 35.000, 14.000 en 26.500 Mwh per jaar. Voor alle windparken samen komt dit overeen met het verbruik van ongeveer 23.700 gezinnen en een besparing van bijna 22.800 ton CO2-uitstoot per jaar.


Voor meer vragen en antwoorden in verband met Lumiwind, lees onze FAQHeeft u nog vragen over GreenWin Pro?

Wij helpen u graag verder

Luminus wil als energieleverancier graag meewerken aan een beter klimaat. Omdat vele kleintjes één groot maken, willen we daarom met ons GreenWin Pro aanbod de handen in elkaar slaan met onze zakelijke klanten.

Met dit aanbod kiest u voor een 100% groen elektriciteitstarief (vast of variabel) van eigen bodem, Comfy Pro of ComfyFlex Pro, én wordt u gratis aandeelhouder in Lumiwind, een coöperatie in hernieuwbare lokale windenergie.

Zoals u ziet een Win-Win; u draagt automatisch uw steentje bij aan een groenere leefomgeving én geniet tegelijkertijd van het mogelijke jaarlijks rendement van de gratis aandelen.

Bel mij op